Duyurular

2017-2018 Güz Döneminde programa yeni katılan öğrencilerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esasların Burs Miktarı, süresi ve ödemeler başlıklı 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında “Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.”

6 maddesinin ç fıkrasında ise “Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).”denilmektedir.

Bu nedenle burs ödemelerinin Usul ve Esaslara uygun ödeme yapılabilmesi için her ayın yirmi beşi ile otuzu arası Gazi Üniversitesi 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formunu doldurarak ekinde belirtilen belgeleri Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formunu getirmeyen ve belgelerinde eksiklik olan bursiyerlere ödeme yapılmayacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

 

Önemli Not:2017-2018 Güz Döneminde programa yeni katılan öğrencilerin ödenekleri henüz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından aktarılmamıştır.

 Eylül-Ekim-Kasım aylarına ilişkin ödemeler birlikte yapılacağından belgelerimiz Koordinatörlüğümüzde hazır bekletilecek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ödenek aktarımı 

yapıldığı zaman ise ödemeler yapılacaktır.Belgelerinizi 15.11.2017 tarihine kadar getirmeniz gerekmektedir.

Aralık ayı ve diğer aylara ilişkin ödeme alabilmeniz için her ayın yirmi beşi ile otuzu arası Gazi Üniversitesi 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formunu doldurarak ekinde belirtilen belgeleri Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

Not:Bu programa ilişkin duyuruların ÖYP Araştırma Görevlilerileri ile ilgisi bulunmamaktadır.

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Programına ilişkin duyurular http://oyp.gazi.edu.tr/ adresinden takip edilecektir.

Program ile ilgili mail adresi :www.yuzikibin@gazi.edu.tr

Adres:Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

2.Kat No:215