100/2000 YÖK Doktora Bursu

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esasların Burs Miktarı, süresi ve ödemeler başlıklı 7 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında “Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.”

6 maddesinin ç fıkrasında ise “Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).”denilmektedir.

Bu nedenle burs ödemelerinin Usul ve Esaslara uygun ödeme yapılabilmesi için her ayın yirmi beşi ile otuzu arası Gazi Üniversitesi 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formunu doldurarak ekinde belirtilen belgeleri Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörlüğüne getirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formunu getirmeyen ve belgelerinde eksiklik olan bursiyerlere ödeme yapılmayacaktır.

Gazi Üniversitesi 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu için Tıklayınız.