Malzeme Takip

Kimyasal Malzeme/Hizmet Alımı/Diğer Bireysel Malzeme Alımları Takip

Kimyasal Malzeme İhtiyaç Formu

Hizmet Alımı İhtiyaç Formu

Diğer İhtiyaç Formu

15 Şubat -24 Şubat 2017 tarihleri arasında malzeme talep eden araştırma görevlileri aşağıda linklerden durumlarını takip ederek işlemleri gerçekleştireceklerdir.

Not: Aşağıdaki takip edilmesi gereken işlemler sadece Kimyasal Malzeme/Hizmet Alımı/Diğer Malzeme Talep  eden araştırma görevlileri içindir.

NOT:Talebi onaylanan araştırma görevlileri 15 Mart-22 Mart 2017 tarihleri arasında gerekli piyasa araştırmalarını yapıp Koordinatörlüğümüze getirmesi gerekmektedir.

1.Onay Aşaması: Araştırma görevlisi talep formunu koordinatörlüğümüze ilettikten sonra Koordinatörlük onayı beklemesini gerekmektedir.

Talebi Kabul edilen araştırma görevlisi listesi Tıklayınız.

2.Piyasa Araştırması: Talebi kabul edilen araştırma görevlileri talebi kabul edildikten sonra 1 hafta süresince gerekli piyasa araştırması yapması ve gerekli belgeleri koordinatörlüğümüze getirmesi gerekmektedir. Piyasa araştırma formu düzenlenen araştırma görevlileri koordinatörlüğümüze gelerek formları alıp imza işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Piyasa araştırması Formu düzenlenen araştırma görevlisi için Tıklayınız.

3.Sipariş Aşaması: Piyasa araştırması için işlemleri tamamlanmış araştırma görevlisi için sipariş yazısı düzenlenir ilgili firmaya ulaştırması için araştırma görevlisine verilir.

Sipariş yazısı tamamlanan araştırma görevlileri için Tıklayınız.

4.Malzeme teslimi ve Hizmet İşinin tamamlanması aşaması: Mal ve hizmet alımlarında talep edilen malzemelerin teslimi/hizmet işinin tamamlanmasıyla malzemenin/hizmet işinin eksiksiz ve istenen doğrultuda teslim edilip edilmediğinin Koordinatörlüğümüzce belirlenen Muayene ve Kabul Komisyonunca onaylanması gerekir. Bu onayın ardından firmalarca Koordinatörlüğümüz adına faturalandırma yapılır ve ödeme gerçekleştirilir.