ÖYP Hakkında

Hakkımızda

Yükseköğretim Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde üniversitemizde 2012 Haziran ayından itibaren Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı uygulanmaktadır. Rektörlük binası içerisinde bulunan Koordinatörlük bünyesinde Kurum Koordinatörü, Kurum Koordinatör Yardımcısı ile 4 memur görev yapmaktadır.

Misyon

Ülkemizin ihtiyacı olan; eğitimli, sağlıklı, dünyadaki emsalleriyle yarışabilen etik değerlere saygılı, gelişime ve değişime açık öğretim elemanı yetiştirmek.

Vizyon

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitim görmek üzere Üniversitemize yerleşen Araştırma Görevlilerinin iş ve işlemlerini zamanında, etkin, doğru ve verimli bir şekilde yapan, hizmet odaklı bir birim olmaktır.