ÖYP Üniversiteleri
Üniversite Adı Web Adresi
Abdullah Gül Üniversitesi www.agun.edu.tr
Adıyaman Üniversitesi www.adiyaman.edu.tr
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi www.aicuni.edu.tr
Ahi Evran www.ahievran.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi www.akdeniz.edu.tr
Aksaray Üniversitesi www.aksaray.edu.tr
Amasya Üniversitesi www.amasya.edu.tr
Ardahan Üniversitesi www.ardahan.edu.tr
Artvin Çoruh Üniversitesi www.artvin.edu.tr
Atatürk Üniversitesi www.atauni.edu.tr
Bartın Üniversitesi www.bartin.edu.tr
Batman Üniversitesi www.batman.edu.tr
Bayburt Üniversitesi www.bayburt.edu.tr
Bilecik Üniversitesi www.bilecik.edu.tr
Bingöl Üniversitesi www.bingol.edu.tr
Bitlis Eren Üniversitesi www.bitliseren.edu.tr
Bozok Üniversitesi www.bozok.edu.tr
Bursa Teknik Üniversitesi www.btu.edu.tr
Celal Bayar Üniversitesi www.bayar.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi www.comu.edu.tr
Çukurova Üniversitesi www.cu.edu.tr
Dicle Üniversitesi www.dicle.edu.tr
Dumlupınar Üniversitesi www.dumlupinar.edu.tr
Düzce Üniversitesi www.duzce.edu.tr
Ege Üniversitesi www.ege.edu.tr
Erciyes Üniversitesi www.erciyes.edu.tr
Erzurum Teknik Üniversitesi www.erzurum.edu.tr
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi www.ogu.edu.tr
Gazi Üniversitesi www.gazi.edu.tr
Gaziantep Üniversitesi www.gantep.edu.tr
Giresun Üniversitesi www.giresun.edu.tr
Gümüşhane Üniversitesi www.gumushane.edu.tr
Hakkari Üniversitesi www.hakkari.edu.tr
Harran Üniversitesi www.harran.edu.tr
Hitit Üniversitesi www.hitit.edu.tr
Iğdır Üniversitesi www.igdir.edu.tr
İnönü Üniversitesi www.inonu.edu.tr
İstanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr
İstanbul Medeniyet Üniversitesi www.ismu.edu.tr
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi www.ksu.edu.tr
Karadeniz Teknik Üniversitesi www.ktu.edu.tr
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi www.kmu.edu.tr
Kastamonu Üniversitesi www.kastamonu.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi www.kocaeli.edu.tr
Konya Üniversitesi www.konya.edu.tr
Mardin Artuklu Üniversitesi www.artuklu.edu.tr
Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr
Muğla Üniversitesi www.mu.edu.tr
Mustafa Kemal Üniversitesi www.mku.edu.tr
Muş Alparslan Üniversitesi www.alparslan.edu.tr
Namık Kemal Üniversitesi www.nku.edu.tr
Nevşehir Üniversitesi www.nevsehir.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi www.omu.edu.tr
Ordu Üniversitesi www.odu.edu.tr
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi www.osmaniye.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi www.pau.edu.tr
Rize Üniversitesi www.rize.edu.tr
Sakarya Üniversitesi www.sau.edu.tr
Selçuk Üniversitesi www.selcuk.edu.tr
Siirt Üniversitesi www.siirt.edu.tr
Sinop Üniversitesi www.sinop.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi www.sdu.edu.tr
Şırnak Üniversitesi www.sirnak.edu.tr
Trakya Üniversitesi www.trakya.edu.tr
Tunceli Üniversitesi www.tunceli.edu.tr
Uludağ Üniversitesi www.uludag.edu.tr
Uşak Üniversitesi www.usak.edu.tr
Yalova Üniversitesi www.yalova.edu.tr
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi www.ybu.edu.tr
Yüzüncü Yıl Üniversitesi www.yyu.edu.tr
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi www.karaelmas.edu.tr