Seyahat Formları


SEHAYAT GİDERLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 13.maddesi gereğince; seyahat giderleri; ÖYP araştırma görevlilerinin yılda toplam 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılımları için ödenen miktarlardır.

ÖYP araştırma görevlisinin bütçe kullanmaya başlaması için YÖK tarafından kaynak aktarımının yapılmış olması gereklidir.

ÖYP Seyahat giderleri bütçesi;

25.02.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı öncesi aktarım yapıldı ise, yüksek lisans için 10.000.-TL,  doktora için 20.000.-TL

01.04.2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen aktarım miktarları yüksek lisans için 3.000.-TL,  doktora için 7.000.-TL

Yurtiçi/Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapılan seyahat giderlerine ilişkin harcamalarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri geçerlidir.

 

Görevlendirmeye ilişkin ödeme yapılabilmesi için görevlendirme olurunda “yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama giderleri ÖYP bütçesinden ödenmek üzere” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

 

Görevlendirme oluru olmayan ÖYP araştırma görevlilerinin seyahat ödemeleri yapılmaz.

Söz konusu seyahatini gerçekleştiren ÖYP araştırma görevlisi  görevlendirme olurunda yer alan harcamalara ilişkin aşağıdaki belgelerle ÖYP Koordinatörlüğüne başvururlar.

Belgeler:

1.        Yurtiçi/Yurt dışı Seyahat Desteği Başvuru Formu Tıklayınız

2.        Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Rektörlük Onay yazısı: Söz konusu seyahate ile ilgili yapılan görevlendirme onay yazısını bağlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitüden alabilirsiniz.

3.        Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu Kararı: Söz konusu seyahate ile ilgili Yönetim Kurulu Kararını bağlı bulunduğunuz Fakülte/Enstitüden alabilirsiniz.

4.        Ulaşım Biletleri (Otobüs bileti, Uçak bileti, Uçak faturası, Elektronik Bilet)

5.        Katılım Faturası

6.        Katılım Faturası Tercümesi: Söz konusu belge yabancı dilde ise, tercümesi yapılarak tercümeyi yapan tarafından imzalanmış olmalıdır. (Tercümeyi araştırma görevlisi yapabilir.)

7.        Katılım Belgesi Fotokopisi: Aslı görülerek fotokopisi alınmaktadır.

8.        Konaklama Faturası: Giriş, çıkış tarihlerinin veya kaç gece konaklandığına ilişkin bilgilerin yer aldığı imzalı, kaşeli fatura aslı. 

9.        Konaklama Faturası Tercümesi: Söz konusu belge yabancı dilde ise, tercümesi yapılarak tercümeyi yapan tarafından imzalanmış olmalıdır. (Tercümeyi araştırma görevlisi yapabilir.)